• Domov
  • Novice
  • Spremembe Zakona o ugotavljanju vzajemnosti (ZUVza)

 

Skupnost občin Slovenije je prejela zaprosilo Ministrstva za pravosodje, ki pripravlja predlog sprememb Zakona o ugotavljanju vzajemnosti (ZUVza), ki bi jih bilo treba sprejeti glede na izkušnje in opažanja pri izvajanju določb tega zakona ter upoštevaje spremembe v pravni ureditvi glede pravic tujcev pri pridobivanju lastninske pravice na nepremičninah.

Zanima jih predvsem:

  • na kakšen način naslovni organ obravnava prejete odločbe o ugotovitvi vzajemnosti;
  • število sproženih upravnih sporov s strani naslovnega organa v zvezi z odločbami o ugotovitvi vzajemnosti v obdobju zadnjih petih let;
  • ali je ureditev, ki daje na nivoju države možnost tako DPra kot VDT, poleg tega pa še občini, na območju katere leži nepremičnina, da sproži upravni spor, še smiselna in
  • ali je postopek ugotavljanja vzajemnosti po ZUVza, ki je bil sprejet leta 1999, danes še smiseln in primeren.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše odgovore, stališča in predloge posredujte najkasneje do ponedeljka, 18.4.2016, na naslov alja.babic@skupnostobcin.si

< Vse aktualne novice