Obveščamo vas, da se spreminja Zakon o varstvu okolja (ZVO-1), v delu, ki se nanaša na okoljevarstveno dovoljenje za naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega (črtajo se določbe tretjega in četrtega odstavka 172. člena ZVO-1).

Ker se določbe nanašajo tudi na naprave za predelavo ali odstranjevanje nevarnih odpadkov, po postopkih kot so določeni v predpisih, ki urejajo področje ravnanja z odpadki in odpadnimi olji (postopki R1, R5, R6, R8 in R9) z zmogljivostjo več kot 10 ton na dan, naprave za sežig komunalnih odpadkov, kot so določeni v predpisih, ki urejajo področje sežigalnic, sežiganja in sosežiganja odpadkov, in odvajanju odpadnih vod in plinov pri sežigu in sosežigu z zmogljivostjo več kot 3 tone na uro, naprave za odstranjevanje nenevarnih odpadkov, kot so določeni v predpisih, ki urejajo področje ravnanja z odpadki (postopki D8 in D9) z zmogljivostjo več kot 50 ton  in odlagališča odpadkov z izjemo odlagališč za inertne odpadke ki sprejmejo več kot 10 ton odpadkov na dan ali s celotno zmogljivostjo več kot 25.000 ton vas prosimo, da nam na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do ponedeljka 22.6.2015 posredujete vaše pripombe in predloge za posredovanje Ministrstvu za okolje in prostor.

< Vse aktualne novice