• Domov
  • Novice
  • Spremljanje realizacije kadrovskih načrtov v letu 2015

Ministrstvo za javno upravo je prejelo več vprašanj v zvezi s spremljanjem realizacije kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna, kot določa 8. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, s katerim je bil spremenjen 51. člen ZIPRS1415.

Posredni uporabniki proračuna so na podlagi 51. člena ZIPRS1415 tudi v letu 2015 zavezani k zmanjševanju števila zaposlenih za 1 % oziroma v obdobju januar 2015 – januar 2016 zmanjšati število zaposlenih v skladu z danimi izhodišči neposrednega uporabnika proračuna. Na podlagi štirinajstega odstavka 51. člena ZIPRS1415 velja obveznost zniževanja števila zaposlenih za 1 % v navedenem obdobju tudi za neposredne uporabnike proračuna.

Pojasnila MJU si lahko preberete TUKAJ.

< Vse aktualne novice