V Državnem zboru RS je v četrtek, 31. 1. 2019, potekalo prvo srečanje Kluba poslank in Kluba Županj. Dogodka se je udeležil tudi predsednik Državnega zbora RS Dejan Židan, ki je uvodoma vse prisotne pozdravil in jim predstavil aktualne teme, s katerimi se ukvarja državni zbor. Predsednica Kluba poslank Suzana Lep Šimenko je predstavila dosedanje delo Kluba poslank in načrte, ki jih imajo v prihodnje. Županje in Jasmina Vidmar iz sekretariata SOS, so predstavile dosedanje delo Kluba županj ter vrsto težav, s katerimi se soočajo županje pri svojem delu. Prisotne so se dogovorile, da bodo vzpostavile tesno sodelovanje na različni področjih dela tako poslank kot županj. Dogovorile so se tudi že za temo skupne problemske okrogle mize in raziskovalne naloge, ki bo naročena za potrebe preverjanja katere instrumente države v EU uporabljajo za ohranjanje poseljenosti obmejnih področij in področij, ki so manj razvita oz. kakšne politike skladnega regionalnega razvoja vodijo. Prav tako so se dogovorile, da bodo vzpostavile čim bolj neposredno komunikacijo pri temah, ki jih obravnava Državni zbor in zadevajo delovanje, organiziranje in financiranje občin.

 

 

< Vse aktualne novice