• Domov
  • Novice
  • Srečanje predsednika SOS in generalnega sekretarja Zveze Alpe Jadran

Danes, 20. 9. 2019 sta se v Murski Soboti sestala Generalni sekretar Zveze Alpe Jadran mag. Thomas Pseiner in Predsednik Skupnosti občin Slovenije dr. Aleksander Jevšek. Mag. Pseiner je predstavil delovanje in usmeritve Zveze. Strategija, ki je pripravljena za območje članic, temelji na strateških ciljih:

  1. Rast, usmerjena v skupnost – preoblikovati se v konkurenčne in raznolike skupnosti, ki so sposobne zadovoljiti potrebe in zagotoviti visok življenjski standard vseh prebivalcev;
  2. Koheziven regionalni razvoj – doseči konkurenčno, raznoliko in razvito geografsko območje, ki bi lahko prevzelo opazno vlogo v globalnih razvojnih dejavnostih;
  3. Znanje, spretnosti in sposobnosti – vzpostaviti integriran izobraževalni sistem, ki vključuje sodobne pristope poučevanja / učenja za formalno, neformalno in neformalno prenos znanja, veščin in sposobnosti v skladu s potrebami in zahtevami trga;
  4. Trajnostna prilagodljivost – zagotoviti skladnost med gospodarsko rastjo, socialnim razvojem in varstvom okolja;

Predsednik SOS, dr. Jevšek je izpostavil pomembnost mreže, saj se vsi projekti začnejo in končajo pri ljudeh, medsebojno poznavanje institucij v neposredni, čezmejni soseščini je še toliko bolj pomembna. Izrazil je tudi željo in pričakovanje, da se ta kapital mreženja odrazi v večjih projektih medsebojnega sodelovanja. Dr. Jevšek se je pred kratkim sestal tudi s predsedujočim Zvezi Alpe Jadran, Radimirjem Čačičem, županom Varaždinske županije, ki je podobnega mnenja. Med tem, ko župan Čačič vzpostavlja projektno pisarno, ki bo članicam zveze v pomoč pri pripravi projektne dokumentacije, je predsednik Jevšek predlagal delovno srečanje za oblikovanje projektnih predlogov in ponudil gostiteljstvo v prostorih Expano, ki je odličen kraj za ustvarjalne sestanke. Predsednik Jevšek je mag. Pseinerja povabil v prostore in predstavil projekt od revitalizacije nekoč degradiranega območja v izredno aktraktiven regijski, turistično promocijski center »Vrata v Pomurje«.

Pomembna tema pogovora je bila tudi slovenska pobuda za vzpostavitev pokrajin, za katero je mag. Pseiner pokazal velik interes. Dejstvo je namreč, da so vse članice Zveze regije, razen Slovenije, ki teh nima, zato je zastopanje Republike Slovenije prevzela Skupnost občin Slovenije. Oba sta poudarila velik pomen in potencial, ki ga bodoče pokrajine prinašajo tako Sloveniji, kot Evropi, ki vedno bolj postaja Evropa regij.

Če se je srečanje začelo kot spoznavno, se je zaključilo s pogovorom o konkretnih izzivih, s katerimi se članice Zveze soočajo. Te bi s projektnim sodelovanjem lažje in bolj učinkovito naslavljali. Tako je pogovor tekel o trajnostni in še posebej elektro mobilnosti; o demografskih izzivih, še posebej izzivi starajočega se prebivalstva. Govorila sta o rekah in podzemnih vodah, ki so nam skupne in nas povezujejo ter z njimi povezane priložnosti ter izzivi, predvsem povezani s podnebnimi spremembami.

< Vse aktualne novice