• Domov
  • Novice
  • Srečanje predsednikov SOS, ZMOS in ZOS na temo bodoče koalicijske pogodbe in združevanja organizacij

Predsedniki Skupnosti občin Slovenije, Združenja mestnih občin Slovenije in Združenja občin Slovenije so se sestali 28.6.2018, kjer so izpostavili, da je nujna vključitev vsebin lokalne samouprave v koalicijsko pogodbo ter preverili interese in možnosti za sodelovanje oziroma združitev reprezentativnih asociacij občin.

Predsedniki predlagajo strankam, da kot prednostno nalogo v koalicijsko pogodbo zapišejo potrebo po konsolidaciji financiranja občin in zagotovitvi financiranja skladno z Zakonom o financiranju občin, saj izčrpavanje in finančna podhranjenost občin za več kot 100 milijonov evrov na letni ravni povzroča resno škodo tako na infrastrukturi kot pri izkoriščanju razvojnih priložnosti večine lokalnih območij. Izpostavili so, da decentralizacija lahko zelo okrepi izkoristek razvojnih potencialov, hkrati pa zaradi stabilnosti delovanja ter ustavnopravnega ustroja države pozivajo parlamentarne stranke, da v tem mandatu vendarle vložijo ustrezen napor za oblikovanje pokrajin.

Ker je Slovenija v obdobju aktivnih priprav na novo finančno perspektivo predsedniki asociacij občin pričakujejo, da bodo nastavki operativnih programov upoštevali vidike in nujne potrebe, izhajajoče iz »terena«. V kohezijskih kot v drugih politikah predlagajo, da se vključijo instrumenti za skladen regionalni razvoj, saj se razvojne razlike v Sloveniji povečujejo.

Predsedniki združenj so bodočo koalicijo pozvali k vzpostavitvi ministrstva ali pa vsaj službe za lokalno samoupravo z ministrom/ministrico brez listnice, saj bo le tako ustrezno poskrbljeno za razvoj lokalne samouprave, skladen regionalni razvoj in sodelovanje med regijami, občinami in vlado.

Pri temi združevanja reprezentativnih predstavniških organizacij občin so predsedniki izrazili stališče, da obstaja interes za nadaljnje pogovore. Predsedniki so se dogovorili za oblikovanje skupne delovne skupine predstavnikov vseh treh združenj. Dogovorjeno je bilo tudi, da vsako združenje pripravi svoj vidik prednosti, slabosti, nevarnosti in priložnosti sedanjega stanja, ko delujejo tri reprezentativna združenja, kakor tudi morebitnega oblikovanja enotnega združenja. Delovna skupina se bo sestala jeseni ter pripravila analizo stališč združenj in na tej osnovi poskusila oblikovati predlog sodelovanja oz. združitve, kar bo predmet pogovorov in odločanja na organih združenj.

< Vse aktualne novice