• Domov
  • Novice
  • Srečanje SOS z OECD na temo digitalne preobrazbe

Med 14. in 18. oktobrom 2019  je v Sloveniji na delovnem obisku delegacija šestih strokovnjakov Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), ki bo za Slovenijo prvič izdelala celovit pregled digitalne uprave v Republiki Sloveniji. Po ocenah MJU bo tak pregled s priporočili uglednih strokovnjakov zelo koristen za Slovenijo, saj bomo dobili objektiven pregled sposobnosti za delovanje v svetu, ki je vse bolj digitaliziran.

Na osnovi študije bodo na ministrstvu pripravili akcijski načrt za izboljšave. Cilj je s pomočjo potencialov sodobnih digitalnih tehnologij prispevati k blaginji prebivalstva in h konkurenčnosti gospodarstva. OECD je povabil ključne deležnike na ločena srečanja, tudi Skupnost občin Slovenije, ki se je povabilu odzvala in predstavnikom OECD predstavila stanje digitalizacije lokalnih skupnosti. V imenu SOS se je 14.11. sestanka udeležil podžupan občine Kočevje, Gregor Košir.

Skupaj s predstavnikom ZMOS iz Ljubljane sta v pogovoru z OECD izpostavila probleme občin (tako za mestne kot ne-mestne) in sicer pomanjkanje kadra in kapacitet za izvajanje digitalne preobrazbe. Poudarila sta, da občine povečini ne morejo razvijati samostojnih digitalnih rešitev same, večkrat te rešitve (drago) plačujejo zunanjim izvajalcem, kar predstavlja za enkrat še neizkoriščen potencial za sodelovanje, izmenjavo informacij in rešitev, saj občine najpogosteje potrebujejo iste storitve. V razpravi so podprli vzpostavitev nabora rešitev, ki bi lahko bil koristen za širši spekter občin. Zanimivo bi lahko bilo digitalno povezovanje javnih sistemov (kolesa, parkirišča, druge javne storitve ipd…). V razpravi je bil izpostavljen izziv, kako zagotoviti kontinuiteto politik na državni ravni, ki se nanašajo na lokalno raven. Med temi so izpostavili (ne)upoštevanje srednjeročnih in dolgoročnih strategij zaradi hitrih menjav na najvišjih vodstvenih strukturah ter posledično manj posluha za lokalno raven. Omenili so tudi, da bi bilo smiselno z Evropskimi sredstvi razvijati digitalne rešitve s strani države, ki bi bile na voljo vsem zainteresiranim občinam in bi jih med drugim lahko uporabljale po sistemu “javno dobro”, torej kot netržni servis. V nasprotnem, torej, da se razvoj storitev zagotavlja izključno s strani zasebnih podjetij, so izrazili bojazen, da bodo slej kot prej sledile določene omejitve.

 

< Vse aktualne novice