• Domov
  • Novice
  • Srečanje z ministroma za finance in javno upravo o povprečnini v letu 2020

V prostorih Ministrstva za javno upravo je danes, 17. 9. 2019 potekal sestanek o višini povprečnine v prihodnjem letu. Na sestanku sta bila prisotna oba ministra, minister za finance dr. Andrej Bertoncelj in minister za javno upravo, Rudi Medved. V imenu občin članic SOS so se srečanja udeležili predstavniki in predstavnice Glavnega odbora SOS, dr. Aleksander Jevšek, Jasna Gabrič, Peter Misja, Aco Franc Šuštar in Jasmina Vidmar.

Uvodoma je minister za finance predstavil javno finančno sliko in napovedi gospodarske rasti za prihodnje leto ter poudaril, da so se zardi gospodarstva v EU, na katerega je slovensko gospodarstvo močno vezano, napovedi gospodarske rasti za Slovenijo precej ohladile. V skladu z napovedmi je ministrstvo za finance že poseglo v proračun in naložilo ministrstvom, da aktivno iščejo prihranke. Povedal je tudi, da je gospodarska rast še vedno pozitivna, vendar nas čaka leto, ko si ne bomo mogli privoščiti toliko kot v preteklih. Povedal je, da so se na vladni ravni dogovorili, da bodo občine prejele z letom 2020 povprečnino v višini, kot je izračunana na podlagi metodologije za izračun, to je 589,11 EUR na prebivalca občine. V letu 2021 bi višina povprečnine znašala 588,30 EUR. Poudaril je tudi, da je velik zagovornik dela občin Ministrstvo za javno upravo ter, da se tudi na Ministrstvu za finance zavedajo pomena dela lokalnih skupnosti ter, da so multiplikativni učinki investicij, ki jih implementirajo občine na državni ravni najvišji.

Minister za javno upravo Rudi Medved je povedal, da so že v preteklem letu bili na področju povprečnine storjeni pomembni premiki in da bo delo delovne skupine za nižanje stroškov občin prineslo prihranke, ki bodo vidni v letu 2020. Ti bodo pomembno odpravili tudi nekatere administrativne ovire. Povedal je tudi, da so potrebe po finančnih sredstvih v občinah trenutno zelo velike tudi zato, ker je kriza v preteklih 10 letih proračune občin precej oklestila in povzročila vrzeli in posledice, ki so vidne danes. Zaradi makroekonomske situacije pa je trenutno za vlado predlagana višina povprečnine vse, kar lahko država ponudi, seveda ob nadaljevanju naporov delovne skupine za nižanje stroškov občin, ki bo lahko nekatere prihranke zagotovila skozi spremembo zakonodaje.

Dr. Aleksander Jevšek, predsednik Skupnosti občin Slovenije, je izpostavil skrajno nelagodno situacijo, v katero je postavljen kot predstavnik 176 občin v Sloveniji, ko se zdi da so postavljeni pred dejstvo o znesku, ki ga bodo občine prejele v prihodnjem letu in to brez možnosti nadaljnjih usklajevanj. Ministroma je povedal, da ima Skupnost občin Slovenije sklepe predsedstva SOS, po katerih se zahteva, da se oškodovanim občinam zagotovi sredstva za pokrivanje zvišanja plač v javnem sektorju ločeno in mimo formule za izračun primerne porabe. Poudaril je, da sistem financiranja občin v nekaterih povzroča konstantne anomalije, ki še ob najvišji povprečnini ne bi zadostovale za pokrivanje zakonskih nalog. Prav tako je izpostavil, da Zakon o financiranju občin določa, da občinam pripada 54 % od pobrane dohodnine, da pa po izračunih Skupnosti občin Slovenije povprečnina v višini 590 EUR pomeni, da država razdeli nekaj manj kot 50% dohodnine. To je za Skupnost občin Slovenije nesprejemljivo in je evidentna kršitev veljavne zakonodaje.

Četudi sta se minister za finance in minister za javno upravo strinjala z razpravo predstavnikov o številnih nalogah in stroških, ki jih nosijo lokalne skupnosti, je bil minister za finance odločen, da je predlaganih 589,11 EUR največ, kar lahko ponudi v prihodnjem letu. Povedal je še, da se zaveda stiske občin, saj ministrstva pogosto, ko določajo obsege nalog in področne normative ne pomislijo, ali se v državi ustvari dovolj finančnih sredstev, da bi vse te visoke standarde tudi lahko finančno pokrili. Na tem mestu je poudaril kako pomembno je, da ministrstva na državnem nivoju uskladijo svojo politiko do občin.

Na srečanju je bilo tako oblikovano stališče, da podpis Dogovora o višini povprečnine za leto 2020 ni mogoč, minister Medved pa se je zavezal, da bo delovna skupina za zniževanje stroškov občin kljub temu nadaljevala svoje delo, saj bodo občine preko tega lahko lažje opravljale svoje delo.

 

< Vse aktualne novice