V Divači je včeraj, 13. septembra 2018 potekalo 14 srečanje županj. Gostiteljica, županja občine Divača, Alenka Štrucl Dovgan je prisotnim županjam  najprej predstavila svojo občino ter razvoj, ki so ga dosegli v tem mandatu.  Pogovor v prvem delu je  bil namenjen pogledu nazaj, kjer so županje ocenile opravljeno delo v teh 14 dosedanjih srečanjih. Ter seveda pogledu naprej, kjer so izpostavile potrebo, da se takšna oblika sodelovanja in povezovanja ohrani in razširi tako, da bi  se lahko srečevale še bolj pogosto. Zahvalile so se Skupnosti občin Slovenije, ki je konstantno bdela nad tem, da  so se srečanja ohranjala in širila. Nato so si županje ogledale   lepo urejeno Osnovno šolo Bogomirja Magajne ter se pogovarjale z ravnateljico Damijano Gustinčič in njeno pomočnico o ključnih problemih, s katerimi se šola srečuje. Obe sta poudarili, da z občino odlično sodelujejo in, da se zavedajo, da je za razvoj lokalne skupnosti izjemnega pomena povezanost in vključenost šole v lokalno življenje. Županje so si ogledale zeliščarsko kmetijo Belaja in poizkusile produkte avtohtonega kraškega šetraja. Srečale so se tudi z direktorjem Parka Škocjanske jame Stojan Ščuka, ki je predstavil delovanje javnega zavoda ter številne priložnosti za nadaljnji razvoj območja, v povezavi z ohranjanjem kulturne in biotske dediščine.

< Vse aktualne novice