V sredo, 8. marca 2017, je v občini Grad potekalo 8. srečanje županj, ki jih je gostila županja Cvetka Ficko. Srečanja so se udeležili tudi varuhinja človekovih pravic, Vlasta Nussdorfer, predsednik Računskega sodišča, Tomaž Vesel, druga namestnica predsednika RS, Mojca Planinšek, prav tako pa sta se županjam pridružila dr. Ciril Ribičič in Roman Končan iz Inštituta za ustavno pravo.

Ob Mednarodnem dnevu žensk je bil velik del pogovora namenjen položaju žensk, prisotni gostje pa so izrazili tudi visoko podporo večjemu vključevanju žensk v politiko, tako na državni kot lokalni ravni. Kot je poudaril dr. Ciril Ribičič bi bilo nujno najti model večje participacije žensk pri volitvah županj, saj je dejstvo, da je od 212 županov izvoljenih samo 16 županj, izjemno problematično. Predsednik RS, Tomaž Vesel je povedal, da četudi so številni kazalci enakosti spolov v Sloveniji v primerjavi z državami EU ugodni, vendarle še vedno obstajajo področja, kjer temu (še) ni tako. Povedal je tudi, da velja Slovenija za primer dobre prakse glede majhnih razlik v plačah med moškimi in ženskami, vendar je tudi ta razlika nesprejemljiva, saj jo je nemogoče utemeljiti in težko zagovarjati, kot bi težko razložila družina zakaj sinu namenja višjo žepnino kot hčerki.  Varuhinja človekovih pravic, Vlasta Nussdorfer je predstavila probleme s katerimi se kot varuhinja srečuje pri delu in na katera področja jo prebivalke in prebivalci redno opozarjajo in se pritožujejo. V nadaljevanju je Mojca Planinšek predstavila ugotovitve Računskega sodišča RS na področju socialnih transferov, s posebnim poudarkom na področju transferov v domovih za starejše, šolskih prevozih,… Tomaž Vesel je predstavil tudi revizijo računskega sodišča, v kateri so pregledali izdajanje lokalnih časopisov in županje opozoril na nekatere probleme, ki jih je zaznala revizija.  V izjemno delovnem vzdušju je potekal prvi del srečanja, v drugem pa so si županje in gostje ogledali osnovno šolo, Vulkanijo, Grad in še nekaj uspešnih primerov, s katerimi se ponaša občina Grad.

Slike s srečanja najdete na povezavi v galeriji.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice