• Domov
  • Novice
  • Stališča o oprostitvi plačila upravne takse – odvetniki, nepremičninski posredniki

Skupnost občin Slovenije je prejela pojasnili s strani Ministrstva za pravosodje in Ministrstva za javno upravo v zvezi oprostitev plačila upravne takse za potrdila o namenski rabi zemljišč za odvetnike in nepremičninske posrednike.

Ministrstvo za pravosodje je prejelo predlog Odvetniške zborni Slovenije za brezplačno izdajo potrdil o namenski rabi zemljišč, in sicer da se odvetnikom na podlagi 10. člena Zakona o odvetništvu omogoči brezplačna izdaja navedenih potrdil. V zvezi z navedenim je ministrstvo  pojasnilo, da odvetniki niso upravičeni do brezplačne izdaje potrdil o namenski rabi zemljišč, saj se ZOdv v 10. členu nanaša izključno na osebne podatke in njihovo posredovanje odvetnikom. Celotno obrazložitev si lahko preberete tukaj.

Ministrstvo za javno upravo pa je obravnavalo predlog nepremičninskega posrednika za oprostitev plačila upravne takse za potrdila o namenski rabi zemljišča, kjer prav tako pojasnjujejo, da če taksna oprostitev za nepremičninske družbe ni urejena v Zakonu o upravnih taksah ali zakonu, ki ureja nepremičninsko posredovanje, potem taksne oprostitve ni. Taksna oprostitev, ki velja za notarje, ne velja analogno tudi za nepremičninske družbe. Notar je namreč na podlagi zakona javna služba, nepremičninske družbe pa so gospodarske družbe oz. samostojni podjetnik posameznik, ki kot gospodarsko dejavnost opravljajo storitve posredovanja v prometu z nepremičninami. Pojasnilo najdete tukaj.

< Vse aktualne novice