• Domov
  • Novice
  • Štipenditorji morajo poročati o podeljenih štipendijah

Obveščamo vas, da morajo od letos dalje vsi štipenditorji vsako leto poročati o svojih štipendistih. K temu jih zavezuje nov zakon o štipendiranju (ZŠtip-1). Poročati morajo tisti subjekti, ki štipendije ne podeljujejo po ZŠtip-1. Sem sodijo občine, podjetja, podjetniki, izobraževalne ustanove, fundacije, društva in vse druge pravne osebe, ki so v šolskem letu 2014/2015 imele vsaj enega štipendista. Namen poročanja je na enem mestu zbrati vse podeljene štipendije v Republiki Sloveniji.

Poročanje se izvaja preko posebne spletne aplikacije, za vstop v aplikacijo pa je potreben ustrezen certifikat. Rok za poročanje za šolsko oziroma študijsko leto 2014/2015 je 15. 9. 2015. Zakon za kršitelje predvideva tudi globo.

Dodatne informacije in navodila za poročanje so na voljo na spletni strani sklada. Za več informacij se lahko obrnete v času uradnih ur na telefonsko številko 01/ 43 41 081 ter na e-naslov: porocanje@sklad-kadri.si.

 

< Vse aktualne novice