• Domov
  • Novice
  • Strokovne podlage glede kmetijstva – obvestilo

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča, da je bilo izbrano podjetje za izdelavo strokovnih podlag s področja kmetijstva v skladu z določbami Zakona o kmetijskih zemljiščih. Ministrstvo poziva občine, da sklepe o začetku postopka priprave prostorskega akta, iz katerih izhaja, da se s prostorskim aktom predlaga sprememba namenske rabe kmetijskih zemljišč, sprejete po 21. 7. 2020, čimprej posredujejo na elektronski naslov gp.mkgp@gov.si, saj bodo le na ta način strokovne podlage pravočasno narejene.

Prejeti obvestili si lahko preberete tukaj:

1. Obcine_strokovne_podlage_kmetijstvo_P

2. NUP_strokovne_podlage_kmetijstvo_P

< Vse aktualne novice