2410_2016_19
vir: DS RS

24.10.2016 se je predsednik Komisije za zdravstvo in socialo SOS, Andrej Sluga v imenu SOS udeležil strokovnega posveta na temo dolgotrajne oskrbe, ki so ga organizirali Državni svet, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvo za zdravje ob podpori Evropske komisije. Na posvetu so strokovnjaki drugi držav predstavili sistem dolgotrajne oskrbe in njihove izzive v državah članicah EU. V pozdravnem nagovoru so se udeleženci prav tako seznanili, da bo ureditev področja dolgotrajne oskrbe v pristojnosti Ministrstva za zdravje in da se na državni ravni aktivno pripravljajo sistemske rešitve. Predsednik Komisije SOS je opozoril na pomembnost vključitve oziroma upoštevanja pogleda lokalnih skupnosti na ureditev področja dolgotrajne oskrbe in na nujnost sistemskega reševanja. Pri tem je izpostavil ugotovitve iz zbirnega poročila Računskega sodišča o Pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na dodeljevanje tekočih transferov (Številka: 324-17/2015/4 z dne 24. 11. 2015), in sicer glede (ne)vpliva občin pri zagotavljanju in financiranju institucionalnega varstva. Da je pri tem potrebno upoštevati tudi, da se delež tekočih transferov za institucionalno varstvo odraslih na občinah ves čas povečuje. Tako se je znesek tekočih transferov za institucionalno varstvo odraslih v osemletnem obdobju (od leta 2007 do 2014) povečal za približno dvakrat. Samo za tekoče transfere t.i. družbenih dejavnosti občine namenijo več kot 30% vseh odhodkov. Prav tako pa je izpostavil, da je nujno potrebno upoštevati splošno finančno stanje v državah, s katerimi se Slovenija bo (je) primerjala glede ureditve dolgotrajne oskrbe. Upoštevajoč neizpodbitne demografske kazalnike občine v naslednjih letih z zakon določenih obveznosti ne bomo mogle več izpolnjevati, zato je nujen takojšen sprejem sistemskega financiranja dolgotrajne oskrbe, ki bo finančno vzdržen za lokalne skupnosti.

Celotni posnetek posveta je objavljen na spletni strani Državnega sveta, tukaj objavljamo povezavo:
Strokovni posvet o dolgotrajni oskrbi (posnetek)

 


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice