V ponedeljek, 6.9.2021 je bila izvedena študijska ekskurzija v občino Kočevje pod vodstvom prof. Janeza Koželja. Dogodek je potekal v okviru projekta Podpora izvajanju urbane politike in programa URBACT, ki ga po naročilu Ministrstva za okolje in prostor izvajata IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije.

Udeležence je v Turističnem kompleksu Jezero uvodoma pozdravil župan občine Kočevje dr. Vladimir Prebilič. Med drugim je izpostavil izrazito gozdnatost obmejne občine kot tudi smotrnost kakovostnega upravljanja (mestnih) zelenih površin, ki so jo v občini zastavili kot eno izmed pomembnejših iztočnic lokalnega razvoja. Zbrane je nagovoril tudi Janez Koželj, mestni arhitekt in podžupan Mestne občine Ljubljana, ki je poudaril, da je dediščina osnovni element prepoznavnosti v prostoru in ohranjanje katere mora biti tudi vizionarsko. Izpostavil je pomembnost priprave Odloka o urejanju podobe naselij in krajine, ki predstavlja operativni instrument z normativno in svetovalno vlogo.

V nadaljevanju srečanja je generalna sekretarka Skupnosti občin Slovenije Jasmina Vidmar udeležence seznanila s kronološkim orisom dela ožje delovne skupine za pripravo Odloka.  Povedala, je da se je v preteklem letu ožja delovna skupina sestala kar osemnajstkrat, plod skupnih srečanj pa je bila priprava prostorskih zakonodajnih predlogov ter smernic za pripravo Odloka. Prav tako je izpostavila intenzivno sodelovanje ožje delovne skupine s predstavniki Ministrstva za okolje in prostor ter Urbanističnega inštituta RS.

Kot eno izmed ključnih izpostavljenih dejstev srečanja, je bilo spoznanje, da trenutni Občinski prostorski načrt ne naslavlja vseh izzivov, vezanih na podobo občin. Le-te bi po mnenju pripravljavcev naslavljal t.i. novi Odlok. Udeleženci pa so se med drugim seznanili še s trenutnimi aktivnosti za pripravo strokovnih izhodišč za pravni del Odloka, ki že potekajo v sinergiji z občinami, za katere so v pripravi vzorčni odloki.

V zgodnjih popoldanskih urah je vsebinskemu delu ekskurzije sledil še voden ogled mesta Kočevje. Med vodenjem Tanje Štajdohar Urh, občinske strokovne sodelavke za urejanje javnih površin Občine Kočevje so se udeleženci sprehodili po načrtovani trasi za pešce in kolesarje v smeri od Kočevskega jezera do mestnega središča, ki je z (vodnatimi in zelenimi) elementi in površinami ter urbano opremo privlačno za bližnje in daljne obiskovalce občine. Zbrani so si na licu mesta ogledali različne uspešne trajnostne prostorske prakse (npr. Otroško igrišče Kidričeva – Srce soseske), ki so tekom načrtovanja vključevale participacijo ter vzajemno sodelovanje tamkajšnjih občanov (npr. srednješolci, mimoidoči) in strokovnih sodelavcev. Zbrani  so imeli priložnost prisluhniti tudi drugim uspešnim večletnim praksam občine kot so obrezovanje mestnega drevja, vzpostavitev celovitega registra dreves ipd.

Ob koncu srečanja je zbrane nagovoril še prof. Koželj, ki je znova izpostavil potrebo po skupni odgovornosti do prostora, v katerem živimo in ga v različnih pozicijah tudi ustvarjamo.

Galerija SLIK.

< Vse aktualne novice