• Domov
  • Novice
  • Študijski obisk norveškega združenja občin in regij na temo enakosti žensk in moških

opennlogo norway grantssluzba vlade rs za razvoj

Predstavnici Skupnosti občin Slovenije sta se v tednu med 7.4.2015 in 11.4.2015 udeležili študijskega obiska na Norveškem, kjer sta se sestali z Združenjem mest in regij na Norveškem (KS). Obisk je bil namenjen seznanitvi s primeri dobrih in uspešnih praks za vključevanje žensk v politično življenje ter seznanitvi s političnim sistemom, ki že desetletja omogoča enakopravno vključevanje obeh spolov.

V sklopu obiska sta se predstavnici SOS seznanili z ekonomskim vidikom vključevanja obeh spolov v delovno aktivno življenje, ki ga na Norveškem omogoča predvsem fleksibilen delovni čas ter različne storitve za otroke in starejše in deljen starševski dopust. Enakost spolov in vzpostavitev uravnoteženosti med poklicnim in zasebnim življenjem pomeni tudi novo vlogo za moške v družini in ne nazadnje tudi v sicer tipično ženskih poklicih (predšolska vzgoja, nega, domovi za ostarele). V ta namen je na norveškem bila sprožena pobuda za zaposlovanje moških v tradicionalno ženskih poklicih (npr. vrtcih), s ciljem doseči vsaj 20% zaposlenost moških (trenutno 10%).

Predstavnici SOS sta se srečali tudi z gospo Torild Skard, nekdanjo poslanko in raziskovalko, ter aktivistko za pravice žensk in soorganizatorko »ženskega upora«. Leta 1971 se je zgodil ženski upor med lokalnimi volitvami, s katerim so ženske dosegle, da so bile večinsko izvoljene ženske predstavnice v občinske svete treh občin. Volilni sistem je namreč omogočal, da so lahko volivci in volivke črtali moške kandidate in podvojili glasove za ženske kandidatke.

V sklopu študijskega obiska je bil predstavljen tudi nordijski model enakosti žensk in moških, poročilo parlamenta o stopnji enakosti, predvsem pa politika KS in potek kampanje združenja za večanje vključevanja žensk v politiko na lokalni ravni. V Norveškem združenju mest in regij (KS) so prepričani,da je možno sprejemati politike in oblikovati dobre storitve za občanke in občane tako, da bodo odražale kvaliteto za najširši krog ljudi le, če se v odločanje vključi enakopravno tudi vse segmente populacije. Tako KS izvaja nekaj pobud, med njimi so: več žensk v upravnem poslovodenju in političnih vodstvenih položajih, implementacija načela enakosti spolov, enakost v občinskem načrtovanju, občina kot ponudnik storitev in delodajalec, nordijska mreža (2014-15) – integracija načela enakosti spolov na lokalni ravni, pobuda za več moških v vrtcih in zdravstvenem varstvu ter pobuda za zmanjšanje neprostovoljnega (in prostovoljnega) dela s skrajšanim delovnim časom. V sklopu študijskega obiska sta se predstavnici SOS seznanile tudi s primeri izobraževanja žensk v lokalni politiki, načini njihovega motiviranja za vstop v politično življenje, obstoječimi modeli mentorstva in vzpostavljanja podporne mreže.

Na podlagi opravljenega študijskega obiska in preveritve primernosti prenosa dobrih praks v slovensko okolje bo Skupnost občin Slovenije, skupaj z norveškim partnerjem, v začetku meseca julija izvedla niz delavnic na temo enakosti žensk in moških v političnem življenju.

 

 


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice