• Domov
  • Novice
  • Sum usklajenih ravnanj dobaviteljev električne energije

Na Skupnosti občin Slovenije smo v mesecu juliju na Agencijo RS za varstvo konkurence podali prijavo s katero smo opozorili na sumljiva ravnanja dobaviteljev električne energije.

V primerih, ko ni sklenjenega večletnega javnega naročila, so občine in javni zavodi primorani sklepati individualne pogodbe za dobavo energije, pri čemer je opaziti skokovito rast cen v kratkem časovnem obdobju tudi do 300% pri dobaviteljih električne energije v Republiki Sloveniji.

V zvezi z našo prijavo smo bili pozvani k dopolnitvi podatkov, zato nam (v kolikor ste zaznali sumljiva ravnanja) prosimo posredujte točne in podrobne informacije:

  1. Kateri dobavitelj vam je dobavaljal električno energijo pred spornim ravnanjem?
  2. Katerim dobaviteljem ste poslali povpraševanje? Kateri so odgovorili na povpraševanje in kateri ne? Ali vam je znan razlog zakaj ponudbe niso oddali vsi dobavitelji?
  3. Ali ste pri oddajanju ponudb s strani dobaviteljev električne energije zaznali določen vzorec oddajanja ponudb (npr. kroženje ponudb – ponudniki izmenično oddajajo ponudbe, delitev trga – ponudniki oddajo ponudbo le določenim naročnikom)?

V kolikor imate tudi  relevantne dokumente, za katere menite, da dokazujejo domnevno kršitev (npr. zapisniki sestankov, srečanj in drugih pogajanj, drugi dokumenti, iz katerih izhajajo sporni pogoji oz. določbe poslovanja, korespondenca med strankami, druga poslovna dokumentacija – ponudbe) nam jih prosimo posredujte.

Odgovor in morebitne dokumente nam posredujte do torka 13. 9. 2022 na neza.jager@skupnostobcin.si.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice