V četrtek 13. avgusta je v prostorih Ministrstva za infrastrukturo potekala predstavitev Zakona o prevozih v cestnem prometu.

V predlogu zakona so za občine pomembne predvsem spremembe, ki se nanašajo na mestni linijski prevoz (možnost, da se v posebnih primerih opravlja linijski prevoz z vozili 8+1), na posebni linijski prevoz potnikov (prevozi šolskih otrok – prevoznik lahko do zapolnitve kapacitet pobira tudi druge potnike v kolikor se to dogovorita naročnik in izvajalec ) in spremembe ureditve taxi službe.

V skladu s predlaganim Zakonom o prevozih v cestnem prometu bodo morale občine z več kot 5.000 prebivalci ustanoviti gospodarsko javno službo oz. preko koncesije urediti taxi prevoze. V skladu s predlogom 56. člena mora občina na vsakih 5.000 prebivalcev podeliti najmanj eno koncesijo. S predlagano spremembo se taxi prevozi prenašajo iz državnega na lokalni nivo (tako organizacija kot nadzor nad izvajanjem taxi služb).

Pripombe in predloge, predvsem ali se strinjate, da se taxi službe opredelijo kot dejavnost lokalnih skupnosti (sedaj je bila opredeljena kot nacionalna dejavnost – pooblastilo za izdajo dovoljenja imata Obrtna zbornica ter Gospodarska zbornica, ki nasprotujeta prenosu dejavnosti na občine), posredujte najkasneje do ponedeljka 17. avgusta na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Celoten predlog zakona si lahko ogledate na tej povezavi.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice