• Domov
  • Novice
  • TEŽAVE Z ORGANIZACIJO PREHRANE ZA UČENCE V ČASU EPIDEMIJE

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je na občine in vzgojno-izobraževalne zavode naslovilo Okrožnico glede zagotavljanja toplega obroka za učence in dijake, za katere je v času zaostrenih razmer organizirano izobraževanje na daljavo. Ker je resorno ministrstvo nekoliko nerodno zapisalo, da organizacijo toplega obroka prevzamejo lokalne skupnosti, se je do okrožnice opredelil tudi Glavni odbor SOS na 6. redni seji. Izpostavil je, da lahko imajo v skladu s področno zakonodajo lokalne skupnosti zgolj vlogo pomoči šolam na svojem območju in podpore pri organizaciji celotnega postopka, v kolikor šole izrazijo takšno potrebo.

Občine so opozorile, da se na terenu zadeve precej zapletajo. Tako prihaja do nemalo težav in vprašanj kot npr:

– da je obvestilo o začetku pouka na daljavo in zagotovitvi prehrane bilo zelo kratkoročno in je zato do 9. novembra izredno težko izpeljati vse organizacijske podrobnosti

– da se šole in lokalne skupnosti zaradi tega soočajo z močnimi pritiski in nerealnimi pričakovanji

– da je v tako kratkem roku težko zagotoviti potrebna živila za pripravo obrokov

– da kratkoročno ni dobavljiva zadostna količina embalaže

– kakšno embalažo je v dani situaciji primerno uporabljati, takšno za enkratno uporabo ali za večkratno (tudi z vidika varstva okolja) in

– kako se bo določila cena takšnega obroka (cena in plačnik bi morala biti nedvoumno znana v naprej).

Zato je SOS na resorno ministrstvo naslovila apel, v katerem ministrstvo naproša za novo okrožnico z razjasnitvijo odprtih vprašanj ter predvsem zapisom, iz katerega bo nedvoumno izhajalo, da naj sicer šole ob podpori lokalnih skupnosti k aktivnostim pristopijo čim prej, vendar v okviru svojih organizacijskih zmožnosti.

 

 

< Vse aktualne novice