• Domov
  • Novice
  • Tolmačenje glede poimenovanja dogodka v distribucijskem modulu – veza: Obračun in plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, zamudne obresti

Dne 8. 8. 2019 je Skupnost občin Slovenije naslovila dopis na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v katerem navajamo, da je Ministrstvo za finance v pojasnilu št. 425-3/2017/15 z dne 6. 6. 2019 opisalo z zakonom določen način postopanja občin za predložitev obračunov prispevkov za zdravstveno zavarovanje, če davčni zavezanci iz opravičljivih razlogov ne razpolagajo s podatki za sestavo in predložitev obračuna. V omenjenem pojasnilu, je navedeno, da so opravičljivi razlogi tudi v primerih, ko MDDSZ v distribucijskem modulu ni pravočasno zagotovil podatkov, ki jih davčni zavezanec potrebuje za sestavo obračuna (podatkov o zavezancih, za katere je občina zavezanec za plačilo prispevka). Dejstvo, da je občina podatke o posameznem zavarovancu prejela prepozno, občina dokazuje z izpisom iz distribucijskega modula (datum dogodka). V zvezi s tem smo obvestili MDDSZ, da smo bili seznanjeni, da ena izmed območnih enot FURS predlaga občini, da pridobi tolmačenje MDDSZ, da je »datum spremembe«, tisti dogodek, ko občine lahko dostopajo do podatkov v modulu, saj v pojasnilu ni omenjen termin »datum spremembe«. Pozvali smo ssmo po pridobitvi tolmačenja MDDSZ glede poimenovanja dogodka v modulu oziroma o tem, kako je poimenovano polje, kjer se vidi, kdaj je občina pridobila podatke o posameznem zavezancu.

MDDSZ je posredovalo odgovor, ki ga najdete na sledeči povezavi:

Tolmačenje glede poimenovanja dogodka v distribucijskem modulu – odgovor, Priloga-primer.

Upamo, da vam bo odgovor v morebitnem podobnem primeru v pomoč.

Obračun in plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje- zamudne obresti

< Vse aktualne novice