• Domov
  • Novice
  • Tolmačenje ZJN-3 glede uresničevanja načela kratkih verig

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je nedavno obravnaval problematiko javnega naročanja živil, zlasti v povezavi z možnimi ukrepi za zagotavljanje večjega deleža lokalno pridelanih in predelanih živil. Med razpravo se je izkazalo, da nekateri javni naročniki napačno razumejo določbe petega odstavka 73. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), ki omogočajo uresničevanje t. i. načela kratkih verig, zaradi česar v polnosti ne izkoriščajo zakonskih možnosti za naročanje sezonsko in lokalno pridelane in predelane hrane.

Ministrstvo za javno upravo je zato izdalo stališče oziroma interpretacijo relevantnih določb ZJN-3 in jo objavilo na svoji spletni strani. Iz nje izhaja, da lahko naročnik iz postopka javnega naročanja izloči večkrat po 80.000 EUR živil (brez DDV), vsa izločena živila pa lahko predstavljajo do 20 % vrednosti vseh živil. Predmetno stališče najdete na spletni strani MJU.

 

< Vse aktualne novice