• Domov
  • Novice
  • Tretje srečanje Mreže občin za pripravo odloka o urejanju podobe naselij in krajine

V sredo, 11. decembra 2019 so se znova sestale predstavnice in predstavniki občin ter strokovnjakinje in strokovnjaki s področja urejanja prostora. Gostiteljica tretjega srečanja je bila Mestna občina Ljubljana, njej gostitelj pa urbanist in profesor Janez Koželj. Okrepljeno sodelovanje med delovno skupino SOS se je tokrat nagibalo bolj k operativni ravni delovanja priprave Odloka.

Pri strokovni razpravi so sodelovali mag. Miran Gajšek, vodja Oddelka za urejanje prostora in dr. Liljana Jankovič Grobelšek, vodja Odseka za prostorske planske akte, oba iz Mestne občine Ljubljana, Gregor Reichenberg, podžupan Mestne občine Maribor za področje arhitekture in prostora ter drugi strokovnjaki. Barbara Radovan, generalna direktorica Direktorata za prostor, graditev in stanovanja (MOP) je na srečanju obljubila aktivno operativno vključevanje Ministrstva za okolje in prostor pri izdelavi Odloka ter pozvala občine, da konkretizirajo prostorsko-zakonodajne probleme, v kolikor še tega niso storile.

Razprava se zaključi s pomembnimi ugotovitvami in s SOS-ovo napovedjo četrtega srečanja v začetku naslednjega leta, ko bo delovna skupina nadaljevala svoje delo v operativi priprave Odloka.

< Vse aktualne novice