• Domov
  • Novice
  • Tretje srečanje ožje delovne skupine za pripravo odloka o urejanju podobe naselij in krajine

V sredo, 11. novembra 2020 se je znova sestala ožja delovna skupina za pripravo odloka o urejanju podobe naselij in krajne pri SOS, ki jo sestavljajo strokovnjakinje in strokovnjaki s področja urejanja prostora in prava.

Spregovorili so o pripombah na novo pripravljen predlog Zakona o urejanju prostora. Vsebina odloka namreč zahteva posamezne zakonodajne spremembe v ZUreP-u, zaradi česar so prisotni izpostavili težnjo po čimprejšnjem odzivu Ministrstva za okolje in prostor na predlagane spremembe.

Prisotni so spregovorili še o pogojih za vzdrževanje objektov in pogojih za urejanje zelenega sistema.  Pri tem so izpostavili dobre prakse urejanja podobe večstanovanjskih stavb v gosto naseljenih območjih in izvajanja sečnih dovoljenj v posameznih občinah.

< Vse aktualne novice