• Domov
  • Novice
  • Tudi po drugem sestanku brez dogovora o višini povprečnine za leti 2019 in 2020

V sredo, 10.10.2018, v prostorih Ministrstva za finance potekal drugi sestanek glede financiranja občin v letih 2019 in 2020 z ministrom za finance dr. Andrejem Bertoncljem in srečanje z ministrom za javno upravo Rudijem Medvedom.

Na povabilo ministra za javno upravo Rudija Medveda je uvodoma potekalo srečanje na katerem je bil predstavljen temeljni okvir prihodnjega sodelovanja z reprezentativnimi združenji slovenskih občin in zastavljeni cilji na področju lokalne samouprave. Na sestanku so bili ob ministru prisotni tudi minister za finance, dr. Andrej Bertoncelj, strokovni sodelavci ministrstva in predstavniki združenj občin. Skupnost občin Slovenije sta zastopala Peter Misja, član predsedstva SOS in Jasmina Vidmar, generalna sekretarka SOS.

Dr. Andrej Bertoncelj je uvodoma izpostavil, da si želi dobrega sodelovanja z občinami in da se zaveda njihovega pomena in velikega dela, ki ga opravljajo. Povedal je, da je potrebno pregledati naloge občin, s ciljem racionalizacije le-teh in znižanja stroškov občinam. Na tem mestu je omenil tudi vpliv nove gradbene in prostorske zakonodaje, ki je z letošnjim letom še dodatno povečala stroške občin, govora pa je bilo tudi o črpanju EU sredstev in naslednji finančni perspektivi.

Peter Misja je izrazil zadovoljstvo, da se je z novo Vlado vzpostavil odprt korekten dialog, kar je bilo razvidno že na Kongresu slovenskih občin v Rimskih Toplicah, in izrazil upanje, da bo tako tudi v prihodnje. Za reševanje problemov v občinah sta namreč ključna dobro sodelovanje med državno in lokalno ravnjo ter posluh države. Izpostavil je probleme občin, ki bi jih lahko z dobrim sodelovanjem hitro rešili in tako zmanjšali stroške za občine (kot npr. obvezno zdravstveno zavarovanje, mrliško pregledna služba) in področja (kot npr. socialni transferji), ki zahtevajo konkretne spremembe in učinkovite rešitve. Temu sta pritrdila tudi predsednika sorodnih združenj. SOS je prav tako predlagala opredelitev temeljnega standarda kvalitete življenja ljudi po celotni Sloveniji (vodooskrbna, kanalizacija, primarno zdravstvo,…). Na tej osnovi bi lahko namreč določili potrebe občin za naslednjo finančno perspektivo.

Minister za finance je v nadaljevanju občinam ponudil povprečnino za leto 2019 v višini 565€, čemur so prisotni predstavniki občin nasprotovali. Po daljšem pogovoru in argumentiranju potreb občin je bila dana ponudba povprečnine v višini 572€, ki bi naj predstavljala najvišjo možno ponujeno vrednost. Kljub višji ponudbi od prvotne predstavniki občin nanjo niso pristali, ob enem pa pozvali Vlado, da se neodvisno od določene višine povprečnine občinam zagotovijo tudi dodatna sredstva za kritje novih stroškov zaradi sklenjenega dogovora s sindikati javnega sektorja.

 

< Vse aktualne novice