• Domov
  • Novice
  • Tudi predstavniki SOS na strokovnem posvetu KOGRA 2015

Inštitut za javne službe je v sodelovanju z Zbornico komunalnega gospodarstva, Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem občin Slovenije in Združenjem mestnih občin Slovenije tudi letos organiziral že tradicionalni strokovni posvet komunale – KOGRA 2015, katerega zelena iztočnica je bila POVEZUJEMO ZA RAZVOJ KOMUNALE.

Mag. Stanka Cerkvenik, predsednica programskega sveta in strokovna direktorica Inštituta za javne službe je uvodoma izpostavila, da je zaradi lokalnega zagotavljanja komunalnih storitev izvajanje organizacijsko pogosto zelo razdrobljeno in stroškovno zahtevno. Vse večji pritisk na občinske proračune stopnjuje zahteve po gospodarski učinkovitosti občin. Pragmatičen način za doseganje potrebne ekonomije obsega in s tem kakovostnejših in cenejših javnih storitev je lahko medobčinsko povezovanje. Kako povezati znanje, pristope in ljudi je bila zato zelena nit posveta.

V prvem delu, katerega je moderiral Janko Kramžar iz Zbornice komunalnega gospodarstva, je udeležence uvodoma pozdravil Saša Galonja z Ministrstva za okolje in prostor. Mag. Stanka Cerkvenik z Inštituta za javne službe je prikazala uporabnost rezultatov primerjalne analize izvajanja javnih služb tako za občine kot tudi komunalna podjetja. Dileme pri podeljevanju koncesij za izvajanje gospodarskih javnih služb z javnim razpisom ali brez je predstavil mag. Boris Jagodič z Inštituta za javne službe, obratno dražbo in skupna javna naročila kot učinkovito orodje za znižanje stroškov občin in komunalnih podjetij pa mag. Borut Žebre iz podjetja OptiProcure, d.o.o.

Drugi programski sklop, katerega je moderiral Leo Kremžar iz Skupnosti občin Slovenije, je bil namenjen inovativnim pristopom in dobrim praksam. Slovenije Predavanje Matjaža Ribaša iz SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., je  prikazalo možnosti kreditiranja infrastrukturnih in okoljevarstvenih projektov, sledil pa je primer Občine Brežice o učinkovitem izvajanju gospodarskih javnih služb, katerega sta osvetlila Ivan Molan, župan Občine Brežice in Aleksander Zupančič, direktor Komunale Brežice, d.o.o. Kakšno je stanje voda pri nas sta ob svetovnem dnevu voda razmišljala prof. dr. Mihael J. Toman in dr. Meta Levstek iz Slovenskega društva za zaščito voda. V zadnjem predavanju je Matevž Čokl iz podjetja IMP Promont, d.o.o., predstavil izkoriščanje bioplina na CČN Jesenice v energetske namene.

Velika udeležba je znova dokaz, da je bil posvet zanimiv tako za predstavnike komunalnih podjetij kot tudi za predstavnike občin. Po predavanjih je potekalo vsakoletno poslovno druženje ob tradicionalnih okusih Pomurja, kjer so udeleženci izmenjali svoja mnenja in izkušnje.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice