• Domov
  • Novice
  • V Državnem svetu posvetovanje o besedilu Ustavnega zakona

2.11.2016 je v Državnem svetu potekala skupna seja Interesne skupine lokalnih interesov in Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Seje sta se v imenu SOS udeležila predsednik SOS, Bojan Kontič in Leo Kremžar, pooblaščenec predsedstva SOS za področje GJS. Na seji sta predstavila kompromisne predloge SOS do vpisa pravice do pitne vode v Ustavo RS z Ustavnim zakonom, ki so se nanašale predvsem na vprašanje tržnega dela pitne vode za gospodarsko rabo in predvsem na sporni četrti odstavek, ki se nanaša na oskrbo prebivalstva s pitno vodo, ki bi jo po dosedanjem predlogu naj zagotavljala država preko neprofitne javne službe. Prisotni svetniki so se strinjali, da vodni viri v nobenem delu ne bi smeli biti tržno blago, saj je nedopustno, da Ustava omogoča konkurenco tržnega in javnega interesa, pri čemer je vprašanje, kdo bo presojal ali stanje vodnih virov dopušča izkoriščanje vodnih virov v tržne namene. Prav tako so svetniki prisluhnili argumentaciji predstavnikov skupnosti občin, da ustavna dopolnitev nikakor ne sme posegati v pristojnosti lokalnih skupnosti za urejanje oskrbe gospodinjstev s pitno vodo in ne sme voditi v centralizacijo veljavnega sistema vodooskrbe. V izogib nejasnostim so predlagali, da oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev zagotavlja država preko samoupravnih lokalnih skupnosti na način neprofitne javne službe, pri čemer se predvidevajo neprofitne gospodarske javne službe. Stališče Državnega sveta je dostopno tukaj.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice