• Domov
  • Novice
  • Umestitev EU projekta WiFi4EU v proračun občin in v NRP

SOS je v prejšnjem tednu na pobudo občine članice naslovil vprašanje na MF glede umestitve projekta WiFi4EU v proračune občin in NRP. Evropska komisija je namreč v mesecu novembru 2018 odprla javni razpis v okviru pobude WiFi4EU, za podelitev bonov za vzpostavitev WiFi povezav v lokalnih skupnostih. WiFi4EU je Evropski projekt, kateri temelji na tem, da bi kar 6000 občinam po Evropi zagotovili javni, hiter in brezplačen dostop do internetne povezave na javnih površinah. V Sloveniji je tako sredstva za razvoj v obliki vavčerja v vrednosti 15.000 EUR prejelo 89 občin. Občine moramo za prejem sredstev podpisati Sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev v okviru instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) – WiFi4EU.

V sporazumu je navedeno:

  1. Upravičenec (občina) nosi izključno odgovornost za izvedbo ukrepa in upoštevanje določb sporazuma.
  2. Po končanju del upravičenec prejme uradno obvestilo s potrdilom, agencija pa opravi plačilo podjetju za namestitev omrežja Wi-Fi.
  3. Kadar gre za izvedbo naročilo blaga, gradenj ali storitev, upravičenci oddajo naročilo najugodnejšemu ponudniku in se pri tem izogibajo navzkrižju interesov.
  4. Prav tako je navedeno, da morajo vsi, ki delujejo kot javni naročniki, spoštovati nacionalno pravilo o javnih naročilih, ki se uporabljajo, torej mora upravičenec narediti razpis za izbiro najugodnejšega ponudnika za namestitev omrežja Wi-Fi.

V sporazumu je opredeljen način izvedbe in zaveze upravičencev. Sredstva iz ukrepa razpisovalec (Evropska komisija) nakaže neposredno izvajalcu za namestitev omrežja Wi-Fi (podjetju), medtem ko je občina v tem okviru zadolžena zgolj za izvedbo postopka za izbiro najugodnejšega ponudnika. S tem v zvezi nas je zanimalo ali morajo občine znesek v višini 15.000 EUR v proračunu izkazati kot prihodek in odhodek ter ali to uvrstijo v načrt razvojnih programov, saj se predmetni sporazum do tega ne opredeljuje.

Ministrstvo za finance je že pripravilo odgovor, ki so ga v petek, 25.1.2019 poslali vsem občinam. Odgovor je dostopen na tej povezavi: MF, wifi4eu – odgovor. 

< Vse aktualne novice