Odsek za inteligentne sisteme Instituta »Jožef Stefan« (IJS) je 27. junija 2017 predstavil projekt Umetna inteligenca v vsako občino. Z njim želi sisteme, kot so virtualni pomočnik Asistent, Občinska televizija, 3D asistent ter sistema Turizem in Zdravje približati vsem občanom in dvigniti digitalno ozaveščenost družbe. Produkti so nastali v sklopu različnih projektov v katerih je deloval IJS in so bili financirani iz različnih virov, tako s strani ministrstev, kot iz različnih EU skladov. Tako bodo zdaj še lažje dostopne informacije o dogajanju v posamezni občini, tudi z neposrednim prenosom posameznega dogodka, virtualni asistent nas bo vodil po virtualnih stavbah, turistične storitve slovenskih krajev so predstavljene na uporabnikovo zahtevo skozi predloge izletov in znamenitosti, na voljo bo tudi veliko več informacij o zdravju. »To je pomemben korak za občane in celo Slovenijo,« je prepričan vodja projekta prof. dr. Matjaž Gams.

Sisteme torej brezplačno ponujajo občinam, društvom in civilni družbi. Cilj raziskovalcev je, da sisteme prenesejo v vsakdanja življenja slovenskih občanov, ki bodo po Gamsovem mnenju z uporabo teh storitev, živeli bolj kakovostno. “Sistemi so brezplačni, treba jih je le vzpostaviti in vzdrževati. Ali bo do tega prišlo, pa je odvisno od interesa in angažiranosti občin,” je dodal Gams.

Predstavitve se je udeležila tudi predstavnica SOS, saj so raziskovalni prototipi v veliki meri namenjeni občinam v uporabo. Med udeleženci iz vrst občin je bilo največ zanimanja za virtualnega pomočnika Asistent. Za vsako izmed 212 občin so na IJS zgradili svojega asistenta, tj. virtualnega pomočnika, ki odgovarja na vprašanja v naravnem jeziku in opravlja določene storitve. Ko občina dobi geslo, lahko svojega asistenta dopolni ali spreminja. Asistent vključuje tudi vrsto dodatnih storitev. Za celovito delo z asistenti in drugimi storitvami je potrebno znanje, ki je podobno osnovnemu znanju urejanja spletnih strani. Nato lahko posamezne storitve opravljate z znanjem na nivoju pisanja v Wordu. S prof. dr. Matjažem Gamsom smo se dogovorili za izvedbo praktične delavnice za občine (po dopustih) v kolikor boste za to izrazili interes na sasa.kek@skupnostobcin.si.

Svoje izkušnje s sodelovanjem z IJS ter prof. dr. Matjažem Gamsom je s prisotnimi podelil tudi župan občine Log Dragomer, Miran Stanovnik, ki nekatere sisteme že uporablja v svoji občini.

Vabimo vas, da se z rešitvami, ki jih lahko uporabite brezplačno, seznanite na tej povezavi: ui-obcine.ijs.si.

Po zaključeni predstaviti je Martin Pečar, vodja SRIP Pametna mesta in skupnosti povabil predstavnike občin še na pogovor o vlogi občin v SRIP ter o napovedanem razpisu MJU za internet stvari (IoT), ki ga je predstavil Jurij Dolžan iz Ministrstva za javno upravo.

< Vse aktualne novice