• Domov
  • Novice
  • UMIK – Spremembe treh predpisov – Natura 2000

Predlagatelj (MOP) je iz usklajevanja umaknil predloge predpisov:

  • Osnutek Dopolnitve Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020)
  • Osnutek Načrta ugotavljanja posledic vpliva območij Natura 2000 in določitve razvojnih ukrepov.
  • Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)

 

Pojasnilo o razlogih za umik, lahko preberete na tej povezavi.

< Vse aktualne novice