• Domov
  • Novice
  • Uporaba infografike pri poročanju in obveščanju javnosti

V torek, 19. januarja je potekal spletni izobraževalni seminar Skupnosti občin Slovenije z naslovom “INFOGRAFIKA – izboljšana vidljivost sporočil javnega obveščanja ter komunikacija“. Udeleženke in udeleženci so se seznanili s teoretičnimi izhodišči uporabe ter osnovami izdelave informacijske grafike pri informiranju in obveščanju širše javnosti.

Aleksandra Vugrin, oblikovalka vizualnih komunikacij na Računskem sodišču RS je uvodoma predstavila vizualizacijo podatkov znotraj (revizijskih) poročil. Poudarila je pomembnost opredelitve ciljne skupine bralk in bralcev kot tudi bistvene lastnosti infografike, to so jasnost, poudarek ter opis/oris informacij. Izpostavila je še učinkovit pristop k procesu dela in nastajanju rezultatov, ki temelji na premišljenem sodelovanju oblikovalcev in revizorjev.

Vid Slana, ustvarjalec multimedijskih in igrificiranih vsebin, je v nadaljevanju predstavil izdelavo infografike v spletnem orodju Piktochart. Poslušalke in poslušalce je seznanil z aplikacijo, pripravo platna, uporabo orodij in vtičnikov, izdelavo in izvozom infografike na primeru certifikata Mladim prijazna občina. Podal je še napotke za prikaze podatkov znotraj finančnih (poslovnih) poročil kot so na primer stolpični prikazi  prihodkov, izpostave posameznih prihodkov s podobnimi tematskimi grafičnimi elementi, primerjave poslovanja tekočega in preteklega leta.

< Vse aktualne novice