Skupnost občin Slovenije je prejela s strani Ministrstva za finance informacije v zvezi s sistemom MFERAC in prizadevanji ministrstva na tem področju.

MFERAC, katerega lastnik je MF, je celovit informacijski sistem (ERP), ki pokriva ključne funkcije izvrševanja proračuna, vodenja računovodstva, vodenja kadrovske evidence, obračuna plač in drugih stroškov dela. Podprte so tudi nekatere druge funkcije: potni nalogi, evidenca in upravljanja avto-parka, podjemne pogodbe in avtorske pogodbe. Ministrstvo meni, da je ena od možnosti zmanjšanja stroškov poslovanja občin tudi možnost uporabe sistema v občinskih upravah.

Celotno besedilo informacije MF si lahko preberete tukaj.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice