• Domov
  • Novice
  • Upoštevanje prihrankov kot vira sredstev za izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela

Ministrstvo za javno upravo prejemajo številna vprašanja v zvezi z viri in oblikovanjem mase sredstev za nagrajevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, kot je urejena v 22.d in 22.e členu Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter Uredbi o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence. Na spletnih straneh ministrstva so na naslovu https://www.gov.si/teme/placni-sistem/ sicer že objavili nekatera pojasnila glede virov sredstev za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, zato s pojasnilom zgolj dopolnjujejo oziroma natančneje pojasnjujejo že objavljeno stališče iz dopisa, številka: 010-163/2017/16 z dne 9.5.2019, hkrati pa dodajajo odgovor na vprašanje, ali se odsotnost z dela, ko gre za primere čakanja na delo, lahko upošteva kot vir sredstev za nagrajevanje povečanega obsega dela.

Pojasnilo najdete TUKAJ.

< Vse aktualne novice