• Domov
  • Novice
  • Upoštevanje razdalje pri povračilu stroškov prevoza na delo in z dela – obvestilo o spremembi stališča MJU

Ministrstvo za javno upravo je dne 22. 11. 2021 posredovalo obvestilo, v katerem obveščajo o spremembi stališča MJU glede ugotavljanja razdalje za obračun in izplačilo stroškov prevoza na delo in z dela.

Pri ugotavljanju razdalje, za katero pripada javnemu uslužbencu povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, se pri izračunu povračila stroškov prevoza na delo in z dela seštejeta obe razdalji, torej razdalja od bivališča (stalnega in začasnega) oziroma od naslova v kraju, iz katerega se javni uslužbenec dejansko vozi na delo in z dela, če je ta bližji delovnemu mestu, do kraja opravljanja dela, in razdalja od kraja opravljanja dela do bivališča (stalnega ali začasnega) oziroma naslova v kraju, iz katerega se javni uslužbenec dejansko vozi na delo in z dela, če je ta bližji delovnemu mestu. Navedeno pomeni, da se ne upošteva več dvakratnik razdalje od bivališča (stalnega ali začasnega) oziroma naslova v kraju, iz katerega se javni uslužbenec dejansko vozi na delo in z dela, če je ta bližji delovnemu mestu do kraja opravljanja dela (razen v primeru, ko je razdalja v eno in drugo smer enaka).

Celotno besedilo obvestila lahko preberete na POVEZAVI.

 

< Vse aktualne novice