• Domov
  • Novice
  • Upravljanje s polnilnimi postajami za električna vozila

SOS se je v tem tednu z vprašanjem glede upravljanja polnilnih postaj za električna vozila obrnil na Eko sklad, Ministrstvo za javno upravo in na Ministrstvo za infrastrukturo. Gre za vprašanje, s katerim se srečuje več občin. Preko javnega razpisa Eko sklada so občine namreč pridobile možnost sofinanciranja nakupa polnilnih postaj za električna vozila. Dilema se pojavlja pri upravljanju polnilnih postaj. Ob nakupu polnilne postaje, le-ta postane trajna last občine in v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki ureja tudi ravnanje z nepremičninami občin, ni izpolnjenega pogoja, da bi upravljanje polnilnih postaj oddali na trg brezplačno, vendar le ob zaračunavanju najemnine.

Prejeli smo odgovor Eko Sklada.

Na vprašanje so se odzvali tudi iz MJU, Direktorata za stvarno premoženje, zapisali so sledeče:

Glede na navedbe v dopisu ta tematika ne zadeva oddaje nepremičnin skladu ZSPDSLS. Brezplačna uporaba je v urejena v 30. členu ZSPDSLS in v 51. ter 52. členu USPDSLS v navedenih členih je navedeno kdo so upravičenci katerim se lahko odda nepremično premoženja v uporabo, pogoji, kaj je lahko predmet takšne oddaje in obdobje.

Glede na navedeno v dopisu ima vaš predlog bolj vprašanje koncesije saj bodo bodo uporabniki polnilnic izvajali storitve, (oddaja zasebnikom v upravljanje po našem zakonu ni mogoča) in bo to verjetno tudi pogoj za oddajo v najem (brezplačna uporaba tu ni možna). Glede na vaš predlog bi šlo v primeru brezplačne uporabe za nedovoljeno državo pomoč zasebnim podjetjem.

 

< Vse aktualne novice