V četrtek, 4.3.2021 je potekal seminar SOS z naslovom “Upravno poslovanje”. Udeleženci so osvežili pravila upravnega poslovanja, se seznanili z novostmi Uredbe o upravnem poslovanju ter prejeli odgovore na vprašanja, ki so jih zastavljali tekom seminarja.

Dr. Bojana Zadravec iz Ministrstva za javno upravo je posebej predstavila tudi vodenje postopka ob izrednem dogodku v povezavi z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, 175/20; ZIUOPDVE).

< Vse aktualne novice