• Domov
  • Novice
  • Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih

Obveščamo vas, da je v obravnavi Predlog Uredbe o dopolnitvi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin. Dopolnitev Uredbe se nanaša na natančnejše določbe za izračun subvencij k plačilu tržne najemnine. Po mnenju pripravljavcev predloga je navedeno mogoče zagotoviti le z navedbo formule v takšni obliki, kot se predlaga, ter z definicijo dejanske tržne najemnine. Le-ta mora biti v ugotovljena v evrih na kvadratni meter – eur/m2, saj so priznana tržna najemnina in priznana neprofitna najemnina zakonsko določene v evrih na kvadratni meter – eur/m2.

Formula tako sledi določbi drugega odstavka 121. b člena SZ-1 in določbi prvega odstavka 13. a člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, saj se sprva odšteje priznana neprofitna najemnina izražena v eur/m2 od priznane tržne najemnine v eur/m2 oz. od dejanske tržne najemnine v eur/m2, če je le-ta nižja od priznane tržne najemnine. Nato se dobljena razlika pomnoži s kvadraturo stanovanja primerne površine po pravilniku iz 87. člena SZ-1. Navedeni rezultat izražen v eur je višina subvencije k plačilu tržne najemnine, ki pripada vlagatelju.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pomisleke, predloge in stališča posredujete najkasneje do torka, 8. septembra 2015 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

 

< Vse aktualne novice