• Domov
  • Novice
  • Uredba o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne vode

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi Uredba o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne vode. Osnutek uredbe ureja oz. združuje uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in ukrepe za zmanjševanje onesnaževanja okolja pri odvajanju komunalne odpadne vode iz stavb, v katerih nastaja komunalna odpadna voda. Osnutek uredbe ureja tudi odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode.

Vljudno vas prosimo, da se na predlog uredbe odzovete na predlagane spremembe čim prej, vendar ne kasneje kot do 17. julija 2015 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

 

< Vse aktualne novice