• Domov
  • Novice
  • Uredba o plačah direktorjev v JS – dodatno pojasnilo

Glede na nekatera vprašanja, ki so bila zastavljena v zvezi z novo uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju objavlja Skupnost občin Slovenije naslednje pojasnilo Ministrstva za javno upravo:

  • Nova uredba se začne uporabljati 1. januarja 2018 (12. člen uredbe);
  • Da bi lahko pravilno uvrstili direktorje, katerih mandat je v teku, v plačni razred, je treba za vse direktorje preveriti izpolnjevanje kriterijev iz Priloge IV te uredbe na dan 1. november 2017 – 8. člen uredbe;
  • Potem ko je ugotovljeno, v kateri plačni razred se direktorji uvrstijo glede na izpolnjevanje kriterijev na dan 1. november 2017, se ta uvrstitev v plačni razred uporablja od 1. januarja 2018 – 8. člen uredbe;
  • Ne glede na plačni razred, v katerega bi direktorji bili uvrščeni, potem ko se preveri izpolnjevanje kriterijev na dan 1. november 2017, direktorji, ki bi bili uvrščeni v nižji plačni razred kot ga že imajo v času trajanja sedanjega mandata direktorja, ohranijo plačni razred, v katerega so uvrščeni sedaj (torej se jih ne uvrsti v nov plačni razred, ki bi sicer bil nižji) – 10. člen uredbe;
  • Direktorji, ki bodo s 1. januarjem 2018 na podlagi preverjanja izpolnjevanja kriterijev na dan 1. november 2017 uvrščeni v višji plačni razred, kot ga imajo že sedaj, se jim plača začne obračunavati in izplačevati v skladu s tem višjim plačnim razredom (uredba se namreč tudi za njih začne uporabljati s 1. januarjem 2018);
  • Direktorji, ki bodo s 1. januarjem 2018 na podlagi preverjanja izpolnjevanja kriterijev na dan 1. november 2017 uvrščeni v isti plačni razred, kot ga imajo že sedaj, se jim plača še naprej obračunava in izplačuje v skladu z obstoječim plačnim razredom, saj je ta tudi glede na novo uredbo ostal isti.

Zgoraj navedeno je ključno za pravilno uvrstitev sedanjih direktorjev v plačne razrede na podlagi nove uredbe, in sicer s 1. januarjem 2018 (takrat se izvede prva uvrstitev po novem in takrat se začne tudi uporabljati nova uredba (8. in 12. člen uredbe).

Sicer pa (če odmislimo prehodni režim, ki je ključen za pravilno uvrstitev direktorjev, katerih mandat je v teku), se na novo imenovani direktorji, torej tisti, ki bodo nastopili mandat po 1.1.2018, v plačne razrede uvrščajo na podlagi preverjanja kriterijev, in sicer na prvi dan preteklega meseca pred nastopom mandata direktorja (drugi odstavek 5. člena uredbe). Na podlagi tretjega odstavka 5. člena uredbe morebitna sprememba vrednosti kriterijev v času trajanja mandata direktorja na uvrstitev direktorja v plačni razred nima vpliva (npr. če je eden izmed kriterijev število prebivalcev ali pa npr. število uporabnikov in se število prebivalcev oziroma število uporabnikov v času trajanja mandata bodisi poveča bodisi zmanjša, to dejstvo ne more povzročiti, da bi se v času trajanja mandata plačni razred direktorja spremenil (bodisi navzgor ali navzdol) – plačni razred direktorja je torej ves čas trajanja mandata isti.

Ob tem vas Skupnost občin Slovenije obvešča, da je bil v Uradnem listu RS, št. 74/2017 z dne 20.12.2017 objavljen Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (veljavnost od 1.1.2018).

< Vse aktualne novice