• Domov
  • Novice
  • Uredba o ravnanju z (odpadnimi) baterijami in akumulatorji

Obveščamo vas, da se spreminja Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji. Glavni razlog za spremembo in dopolnitev Uredbe je prenos Direktive 2013/56/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013. Direktiva prepoveduje dajanje na trg prenosnih baterij in akumulatorjev, ki vsebujejo več kot 0,002 % kadmija glede na celotno maso, vključno s tistimi, vgrajenimi v naprave. Direktiva prepoveduje tudi dajanje na trg vseh baterij ali akumulatorjev, vgrajenih v naprave ali ne, ki vsebujejo več kot 0,0005 % živega srebra glede na celotno maso, prepovedano je tudi trženje gumbastih celic z vsebnostjo živega srebra, ki presega 0,0005 % glede na celotno maso.

Za občinske GJS večjih sprememb uredba ne uvaja. Spreminja se prvi odstavek 9. člena Uredbe, ki se črta zaradi uskladitve z 21. členom Uredbe o odpadkih, ki določa  prepoved mešanja nevarnih odpadkov, vendar se v skladu z Direktivo 2008/98/ES o odpadkih ne uporablja za mešane komunalne odpadke iz gospodinjstev.

V kolikor bi želeli posredovati pripombe na predlagano uredbo vas vabimo, da to storite do 29.10.2015 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

< Vse aktualne novice