• Domov
  • Novice
  • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje v javni obravnavi

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

Sprememba se vnaša zaradi učinkovitejše uporabe uredbe in zmanjšanje administracije ob črpanju evropskih sredstev. V 3. alinejo drugega odstavka 2. člena doda določba glede obveznosti uvedbe presoje, ki se glasi: » iz prejšnjega ostavka, ki pomeni spremembo položaja ali lege v prostoru, dimenzij objekta, zmogljivost naprave, sestave,  načina ali obdobja obratovanja, rabe surovin ali energije in bi lahko imela pomembne škodljive vplive na okolje.« V drugem členu se predlaga  črtanje 5. odstavka 3. člena uredbe, kjer je določeno, da se morajo posegi v okolje presojati ne glede na pragove, če so ti posegi sofinancirani iz sredstev Evropske Unije.

Vaše pripombe lahko pošljete do 22.7.2015 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice