• Domov
  • Novice
  • Uredba o spremembah Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence – Obvestilo

Ministrstvo za javno upravo je glede na sprejeto Uredbo o spremembah Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3100?sop=2020-01-3100) pripravilo pojasnilo, ki jih vsebuje spremenjena uredba.

Pojasnila si lahko preberete TUKAJ.

< Vse aktualne novice