• Domov
  • Novice
  • Uredba o spremembah Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest

Skupnost občin Slovenije je v mnenje in pripombe prejela predlog Uredbe o spremembi Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest. S predlaganim se priloga 2 nadomešča z novo prilogo, s katero se spreminja porazdelitev sredstev pristojbin med občinami zaradi novogradenj, usklajevanja stanja občinskih in gozdnih cest in tudi zaradi vračanja gozdov v postopkih denacionalizacije.

UredbaPriloga

Vljudno vas naprošamo, da nam morebitne pripombe in predloge  posredujete najkasneje do četrtka, 21.5.2015 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

< Vse aktualne novice