Ureditev subvencij najemnin v neskladju z Ustavo

Ustavno sodišče je na zahtevo Varuha človekovih pravic odločilo, da je 28. člen Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 14/13, 99/13, 57/15 in 90/15) v neskladju z Ustavo. Sprememba člena je bila vnesena skozi Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO), s katerim je država poskušala … Nadaljujte z branjem Ureditev subvencij najemnin v neskladju z Ustavo