• Domov
  • Novice
  • Usklajevalni sestanek na temo naložbenih prioritet 2021-2027

V sredo 21. avgusta je v prostorih SVRK potekalo usklajevanje glede naložbenih prioritet za obdobje 2021-2027. Na sestanku so predstavniki SVRK predstavili pripravljeno delovno gradivo, ki se nahaja na tej povezavi. Predstavniki Skupnosti občin Slovenije smo na začetku izpostavili zadovoljstvo za zgodnje vključevanje občin v pripravo dokumentov za naslednjo finančno perspektivo ter v teku usklajevanja izpostavili potrebe občin za financiranje potreb iz evropskih sredstev v naslednji finančni perspektivi. Posebno pozornost smo na sestanku namenili področju digitalizacije, podnebnim spremembam, energetski sanaciji, mobilnosti in krožnem gospodarstvu.

  • Pri specifičnem cilju 1 digitalizacije, smo poudarili pomen, da se doda ukrep Digitalizacija in nadgradnja informacijskih sistemov podpornega okolja za občine in združenja.
  • Pri specifičnem cilju 2 smo izpostavili pomen prilagajanja na podnebne spremembe za občine. Občine se bodo soočale s pogostejšimi poplavami, potresi, požari, sušami in plazovi. Zato je pomembno, da se med predlagane ukrepe uvrsti: ukrepe za protipoplavno zaščito, ukrepe za izgradnjo kanalizacijskih sistemov (ki bodo sposobni ob večji intenzivnosti padavin zagotavljati ustrezen odtok vode), predlagali smo, da se med ukrepe doda izgradnjo zadrževalnikov vode, ki bodo ob vedno daljših sušah omogočali namakanje zelenih površin, zelenih streh…,
    Izpostavili smo tudi potrebo po zagotovitvi pitne vode, predlagali smo možnost za financiranje ukrepov za ponovno uporabo določenih tipov odpadne vode.
  • Pri specifičnem cilju 3, smo predlagali možnost, da bi bila razpoložljiva sredstva za občine za komunalno opremljanje stanovanjskih con, kot imajo občine možnosti za komunalno opremljanje poslovnih con. Prav tako smo pozdravili, da so med ukrepe uvrstili izgradnjo sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih vod.
  • Pri specifičnem cilju 5: Evropa, ki je bliže državljanom, s spodbujanjem trajnostnega in celostnega razvoja mestnih, podeželskih in obalnih območij ter lokalnih pobud so predstavniki SVRK izpostavili, da v sklopu cilja še niso usklajeni na državni ravni, zato usklajevanja še ni bilo. Najprej se morajo na državni ravni dogovoriti in uskladiti in šele nato sledi usklajevanje z občinami.

 

 

 

< Vse aktualne novice