• Domov
  • Novice
  • Usklajevalni sestanek o predlogu Uredbe o pitni vodi

V sredo, 14. septembra je v prostorih Ministrstva za zdravje potekal usklajevalni sestanek na temo predloga nove Uredbe o pitni vodi, ki je v poletnih mesecih bil v javni razpravi. Sestanka so se udeležili predstavniki vseh treh asociacij in ZKG. S predstavniki ministrstva za zdravje je bil pripravljen temeljiti pregled členov in vseh prispelih pripomb občin in izvajalcev javnih služb. Za občine je zlasti problematičen 9. člen, ki ureja obveznosti občin v primeru oskrbe s pitno vodo z malimi vodovodi. Občina seznani uporabnike pitne vode z informacijo, da Uredba o pitni vodi za njih ne velja, razen 9. člena, ter s priporočili o možnih ukrepih za varovanje zdravja uporabnikov pred škodljivimi učinki zaradi onesnaženja vode. Če obstaja utemeljen sum, da pitna voda lahko predstavlja nevarnost za zdravje ljudi, občina takoj seznani uporabnike s priporočilom o ravnanju v primeru, da voda predstavlja nevarnost za zdravje. Občina bi morala v ta namen določiti tudi odgovorno osebo z ustreznimi znanji. V sklopu pogovora smo opozorili, da občine težko izvajajo navedeno določbo, saj nekateri posamezniki niso sporočali uporabe kapnic, vodnjakov itd., predstavniki zbornice komunalnega gospodarstva pa, da so naštete naloge, naloge upravljavcev malih (zasebnih) vodovodov. Izredno težko pa bo določbo  izvajati v primeru individualnih vodovodov. MZ sicer zatrjuje, da v tem primeru ne gre za novo nalogo občin, saj so te obveznosti določene že v Pravilniku o pitni vodi, vendar so bili pripravljeni prisluhniti argumentom in premisliti o novi dikciji. MZ bo na podlagi opravljene razprave pripravilo novo verzijo predloga  uredbe in ga nato posredovalo v medresorsko obravnavo, v katero bodo ponovno vključene tudi občine.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice