• Domov
  • Novice
  • Usklajevalni sestanek o vsebini Pravilnika o kolesarskih površinah

V četrtek 10. maja je v prostorih MZI potekal usklajevalni sestanek o vsebini Pravilnika o kolesarskih površinah. Predstavnik MZI g. Drago Bregar je na začetku predstavil, da so z navedenim pravilnikom želeli predpisati minimalne zahteve za kolesarske površine, saj le te zagotavljajo varnost kolesarjev. Prav tako je bilo izpostavljeno, da želijo s pravilnikom doseči, da se prične s štetjem tudi kolesarjev. Določeni ukrepi so namreč nesmiselni, če na so sprejeti na predelu, kjer ni kolesarjev. Predstavnika SOS, sta na začetku pozdravila pripravo pravilnika, ki kolesarje prepoznava kot enakopravnega udeleženca v prometu. V nadaljevanju sta predstavila pripombe občin, ki so bile v večini upoštevane s strani predstavnikov MZI.

Ključna pripomba občin je bila glede prehodnega obdobja. To se je podaljšalo na 10 let za obstoječe kolesarske površine, ter 2 leti za ukinitev kolesarskih pasov na voziščih (ki ne dosegajo minimalnih standardov). S tem da navedeno prehodno obdobje ne velja za odmike za kolesarske steze. Tako smo zagotovili, da občine s sprejemom pravilnika ne bodo imele dodatnih finančnih obveznosti.

Na MZI se zavedajo prostorskih omejitev občin, pri določanju kolesarskih površinah v mestnih, občinskih središčih, zato so tudi na sestanku izpostavili, da lahko občine v skrajnih primerih uporabijo 9. člen (6 odstavek) Zakona o cestah, ki pravi , da če javne ceste ali njenega dela zaradi prostorskih, okoljevarstvenih, tehničnih ali ekonomskih razlogov, varstva kulturne dediščine, posebno težkih terenskih razmer ali drugih posebej utemeljenih razlogov (npr. urejanje skupnega prometnega prostora) ni mogoče načrtovati, projektirati ali graditi z elementi, ki v celoti ustrezajo njenemu prometnemu pomenu in vrstam prometa, ki jim je namenjena, se lahko načrtuje, projektira ali gradi s slabšimi elementi. Za vsa odstopanja se v postopku načrtovanja in projektiranja izvede primerjava z rešitvami, skladnimi s predpisi s področja projektiranja cest. Predlagane rešitve, ki odstopajo od predpisanih s predpisi, ki urejajo projektiranje javnih cest, mora upravljavec ceste posebej utemeljiti in s pisno izjavo presojevalca varnosti cest ali presojevalke varnosti cest (v nadaljnjem besedilu: presojevalec varnosti cest) izkazati, da je kljub načrtovanju, projektiranju ali gradnji ceste ali njenega dela s slabšimi elementi zagotovljena varnost ceste. Predlagane rešitve odobri župan za občinske ceste.

Usklajen pravilnik, si lahko ogledate na tej povezavi.

< Vse aktualne novice