Predstavniki skupnosti občin so se 25.1.2017 udeležili usklajevalnega sestanka s pripravljavci predpisa na Ministrstvu za javno upravo, in sicer glede vsebine novega Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Gre že za drugi sestanek usklajevalne narave, saj je v interesu, da se pripravi z lokalnimi skupnostmi usklajeni predlog. Kljub temu pa nekateri predlogi ne bodo mogli biti upoštevani, saj se ohranjajo takšna določila zaradi podlag v drugih predpisih (npr. kot so določila ZJF in predloga ZJF) in v skladu s predpisi na ravni EU. Prisotni so preučili vse prejete pripombe po posameznih predlaganih členih. V tem trenutku še ni mogoče govoriti, da gre za zadnjo končno verzijo predloga, saj bo potekal še sestanek med pripravljavci in Računskim sodiščem RS. Določila bo potrebno še naknadno na podlagi izvedenih revizij preoblikovati ali spremeniti.

Skupnost občin Slovenije vam bo novi predlog besedila po prejemu tudi posredovala.

< Vse aktualne novice