• Domov
  • Novice
  • Usklajevanje predloga Zakona o varstvu osebnih podatkov

V petek, 26.4. 2019 je potekal delovni sestanek s predstavniki Ministrstva za pravosodje na temo predloga Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). Uvodoma je državni sekretar Gregor Strojin povedal, da je namen prenovljenega zakona ohraniti nivo osebnih podatkov vsaj takšen, kot je bil do sedaj. V nadaljevanju so Peter Pavlin, Nina Koželj in Igor Kolar predstavili določene spremembe predloga zakona, ki jih bo vsebovala prečiščena verzija besedila zakona. S predstavniki občin so pregledali pripombe in na samem mestu potrdili določene popravke.

Izpostavili so, da so za razlago javnega sektorja izhajali iz predhodne definicije iz ZVOP-1, kjer je kot javni sektor mišljena občinska uprava, medtem ko so vsi ostali vključeni v zasebni sektor (tukaj so mišljene občinske službe, gospodarske dejavnosti občin,…).

Glede nejasnosti 8. člena (pravna podlage za obdelavo osebnih podatkov v javnem sektorju
ter obdelava za drug namen) so povedali, da ga bodo preuredili in prilagodili 6. členu Splošne uredbe GDPR, tako da bodo vse pravne podlage enakovredne in ne bo več hierarhije. Glede 8. in 9. člena predloga zakona so bili podani tudi pomisleki pri ločevanju javnega in zasebnega sektorja, ter zmedi, ki pri tem nastaja. Predlagano je bilo, da bi se člena združilo in enotno uredilo. Posebej bi bilo treba ločiti le oblastvene naloge in jih okrepiti s strožjimi pogoji, pri tem pa znižati fokus na občinah.

Razprava je tekla tudi o prehodnih določbah in situaciji, ko se Splošna uredba že eno leto uporablja, zakon pa se pripravlja šele sedaj, izobrazbi pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov (DPO) in stroških za občine. Pri napovedi dodatnega financiranja občin iz naslova zvišanja povprečnine bi bilo namreč treba upoštevati ne le stroške, ki jih imajo občine z imenovanjem DPO, temveč tudi zaradi potrebnih prilagoditev varnostne sheme za informacijsko varnost.

Predstavniki ministrstva so povedali, da bo predvidoma konec meseca maja, po usklajevalnih sestankih še z ostalimi deležniki, pripravljeno besedilo zakona posredovano na Vlado.

< Vse aktualne novice