• Domov
  • Novice
  • Ustanovna seja delovne skupine za vodne površine

V Sveti Trojici se je 17. septembra 2020 sestala delovna skupina za ureditev vodnih površin za turizem in prosti čas. Članice in člane delovne skupine ter vabljene goste je pozdravila Jasmina Vidmar, generalna sekretarka SOS in župan gostitelj in pobudnik za ustanovitev delovne skupine, David Klobasa. Župan je predstavil razlog za pobudo o ustanovitvi delovne skupine, to je združevanje razvojno naravnanih občin z vodnimi telesi, kot so jezera, ribniki, gramozne jame, da bi s skupnimi močmi dosegli večjo upravljavsko vlogo in lažje premagovali razne administrativne omejitve ali zakonske nedoslednosti, ki razvoj onemogočajo. Delovna skupina šteje 12 članic in članov, med katerimi so štirje župani.

Vabilu k sodelovanju se je odzvalo tudi Ministrstvo za okolje in prostor, ki je imenovalo kontaktno osebo iz Sektorja za upravljanje voda. Zbrane članice in člani delovne skupine so se predstavili in izpostavili svoje izzive in pričakovanja od delovne skupine. Izzivov in pričakovanj je veliko, od iskanja družbenega dogovora za pravično rabo vodnih površin, plovbe, upravljanja s temi območji, umeščanja med kopalne vode, umeščanja kolesarskih poti, urejanja z lastništvom povezanih izzivov, odpravljanje služnosti med javnimi organizacijami in podobno.

V delovni skupini so za predsednika soglasno imenovali župana Svete Trojice Davida Klobaso, pobudnika za nastanek te delovne skupine in za podpredsednico Klavdijo Petek iz MO Ptuj, ki ima veliko izkušenj saj dela na projektu revitalizacije Ptujskega jezera, ki je v celoti v območju Nature 200, Dravske kolesarske poti in drugo.

Načrt za nadaljnje delo je osredotočiti se na posamezen izziv, povabiti primerne sogovornike s strani države in stroke in najti rešitve. Seje se bodo sklicevale v različnih občinah od koder prihajajo članice in člani, kjer si bodo ob terenskih ogledih v praksi medsebojno tudi delili znanja in izkušnje. Delovna skupina bo težila k sistemskim ureditvam vloge občin in njihovih možnosti upravljanja, ter se sistematično lotevala predpisov, ki vplivajo ali zavirajo razvoj, kot so si ga v lokalnih okoljih zadali v strateških dokumentih.

Seja se je zaključila v pozitivnem vzdušju z ogledom na terenu in izmenjavo izkušenj. Župan je ob jezeru predstavil načrte za promenado, aktivnosti turističnega društva, ki upravlja z lokalom ob jezeru ob vikendih, prizorišče kjer imajo “odprto kuhinjo”, kino pod zvezdami, drive-in kino, energetske točke, novo urejeno parkirišče za avtodome, nov koncept parkiranja ob jezeru, ki bo kmalu zaživel,…Videli smo tudi pripravljalna dela za prireditev Trilogija ob jezeru, glasbeno svetlobni spektakel ob jezeru, ki bo potekal od 25. do 27. 9. 2020.

Ogled se je zaključil s kratko vožnjo z avtobusom skozi novo stanovanjsko sosesko v izgradnji. Ta je že privabila veliko mladih družin, za katere bo občina ob komunalno opremljenem zemljišču v prihodnje zgradila še nov vrtec ob jezeru, medgeneracijski center in igrišče, ki bo hkrati prireditven prostor. Skupina se je vrnila do izhodiščne točke, novih občinskih prostorov, ki so bili, tudi zaradi omejenih proračunskih sredstev opremljeni po principih krožnega gospodarstva.

< Vse aktualne novice