• Domov
  • Novice
  • Ustanovna seja komisije SOS za e-poslovanje

V četrtek, 5. novembra 2015 se je v Vojniku sestala komisija Skupnosti občin Slovenije za e-poslovanje na svoji ustanovni seji. Članice in člane komisije je pozdravil župan Občine Vojnik Branko Petre, ki je na kratko predstavil tudi občino in aktivnosti ter zaželel uspešno delo. Prisotni so se v nadaljevanju predstavili in izrazili svoja pričakovanja od komisije. Med pričakovanji je bila največkrat omenjena izmenjava informacij, dobrih praks in delitev izkušenj, zmanjšanje stroškov, iskanje sinergijskih učinkov, skupni nastop do dobaviteljev ter oblikovanje predlogov za skupni razvoj aplikacij, kot je na primer podpora projektnemu delu občine. Slednjemu se bo komisija podrobneje posvetila na prihodnji seji.20151105_100610

Vabilu na ustanovno sejo se je odzval Slavko Lenarčič iz Ministrstva za finance, ki je prisotnim predstavil stanje projekta vključevanja občin v MFERAC. Naj spomnimo, da smo v začetku leta občine seznanili z informacijami prejetimi iz MF v zvezi s sistemom MFERAC in prizadevanji ministrstva na tem področju, kjer ocenjujejo, da bi brezplačna uporaba informacijske podpore MFERAC občinam prihranila stroške. Na podlagi številnih vprašanj občin smo predstavnike Ministrstva za finance zaprosili za srečanje z zainteresiranimi občinami. Okrogla miza je potekala 8. aprila v Ljubljani in je bila namenjena predstavitvi in razpravi o možnostih, priložnostih, tehničnih zahtevah, stroških in morebitnih zadržkih občin pri uporabi informacijskega sistema MFERAC. Na seji komisije je povedal, da so po tej predstavitvi prejeli resnejše povpraševanje le iz dveh občin.

Dr.20151105_100541 Jure Kovač in Mojca Skale sta v nadaljevanju predstavila tudi pobudo za razvoj skupne, občinam prijazne rešitve za vodenje projektov. Med razlogi za izgradnjo celovitega modela Projekti management na ravni občin so bili tako navedeni:

  • sistematično načrtovanje in izvajanje strateškega razvoja občine;
  • povezovanje občin pri skupnih projektih;
  • sistematično obvladovanje priprave in izvedbe investicij;
  • obvladovanje stroškov, časa in finančnih ter drugih virov;
  • sistematičen nadzor in oblikovanje poročil pri izvedbi projektov;
  • uvajanje transparentnosti tako v fazi priprave kot izvedbe projektov;

Komisija je ob koncu imenovala tudi predsednika ter podpredsednico. Predsednik komisije je mag. Edi Kozel iz MO Ptuj, podpredsednica pa Mojca Skale iz Občine Vojnik.

 

 

< Vse aktualne novice